Zveme všechny občany v našem kraji k volbám, které se uskuteční
25. a 26.10.2013
Přijďte a dejte svůj preferenční hlas : kandidátovi JUDr. Karlu Krčmárikovi ,
který má na kandidátce č. 3