Důrazně odmítám názory zastupitelů, p. Hladkého a p. Štrosse a distancuji se od vyjádření RSDr. Pipala na posledním zasedání Zastupitelstva města Žatce, kteří hovořili o nutnosti prodeje či pronájmu naší žatecké nemocnice. Zastupitel Pipal není žádným stranickým funkcionářem a proto nemůže vyjadřovat názory za KSČM v Žatci. Názor jím přednesený, je pouze jeho názorem, nikoliv názorem klubu zastupitelů za KSČM. Ostatní zastupitelé zvoleni za KSČM dodržují volební program, ve kterém bylo voličům přislíbeno, že se vynasnažíme udělat vše pro zachování nemocnice v majetku města. Nemocnice v Žatci je i přes řadu problémů stabilizovaná, hospodaří v kladných číslech a její vedení se snaží hledat řešení situace, zejména v oblasti personální. KSČM se plně staví za zachování nemocnice v majetku města Žatce. Práce vedení nemocnice, veškerého personálu, správní i dozorčí rady je zárukou zachování jediné nemocnice v okrese Louny poskytující akutní péči. Pokud by došlo k prodeji či pronájmu nemocnice, ztratilo by město Žatec jakýkoliv vliv na její chod a v budoucnu by jistě došlo k omezení jejího provozu, viz. Louny, Podbořany. Pronájem nebo prodej, byť jen podílu ,by byl prvním krokem k nežádoucí privatizaci.

Bc. Petr Kubeš,
zastupitel, předseda oblastního výboru KSČM v Žatci.