ČEZ Distribuce
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne: 19.10.2017 od 07:30 hod do 12:30 hod. 
v lokalitě: Bezručova, Husova, Novopackého, Riegrova, Říční, Šrámkova (čp. v oznámení ČEZ)
Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Zdroj: MÚ Louny