8.března jsme oslavili MDŽ v restauraci ,, NOVÝ SVĚT ,,

dle hojné účasti si dovolím říct, že se tato akce líbí z předešlých let.K poslechu a tanci nám hrála kapela ,, PRIMA FLÁM ,, .Po úvodních písní popřál a poděkoval všem ženám k svátku s.Rybák předseda OV KSČM Louny.
Těšíme se opět na další setkání.
Alena Mádlová