26.května pořádáme 1.MDD ve spolupráci  s  Restaurací ,, NOVÝ SVĚT ,, v Lounech –  od 10 .00  do 14.00 h. Pro děti je  připravena spousta soutěží a atrakcí ,taneční vystoupení+ překvapení. Těšíme se na vaší účast

Alena Mádlová