V neděli 26.května jsme pořádali společně s restaurací ,, NOVÝ SVĚT ,, MDD kterého se zúčastnilo kolem 80 dětí. Po získání 9 razítek ze soutěží a zručnosti dostali za odměnu balíček drobných dárků a sladkostí. Dalším programem bylo vystoupení kouzelníka , který zapojil děti do kouzelnictví.

Krásnou tečkou bylo vystoupení dětí, většinou děvčat z Tanečního klubu Luna a Zumba Louny.
Fotografie najdete v galerii na našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o to, aby si děti zasoutěžili a dobře se bavili.