Nejdůležitější projednané a schválené body:

– forenzní audit v ŽT a.s. – k tomuto bodu byla velice rozsáhlá diskuse – z jedné strany kritická a odmítající závěry zprávy a z druhé strany akceptující závěry auditu
– byl jmenován člen dozorčí rady Nemocnice Žatec MUDr. Lochovský
– projednání programu regenerace historického jádra města
– projednány zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru
– prodeje pozemků, rozpočtové změny (likvidace komunál. odpadu, dodatečné zateplení DPS a PS), žádost o účelové neinvestiční dotace (MŠ a ZŠ)
– odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů v návaznosti na nově schválenou legislativu

Diskuse veřejnosti:
Diskuse veřejnosti se převážně týkala výsledků forenzního auditu ŽT a.s.

Malířová Ivana, zastupitelka Žatce