Nejdůležitější projednané a schválené body:
– Zprávy o činnosti ŽT a.s., Nemocnice Žatec a Technické správy města
a spolkové centrum – regionální centrum robotiky v objektu kláštera kapucínů – souhlas s žádostí o dotaci
– registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozšíření sítě odpadů ve městě + sběrný dvůr
– rozpočtové změny MHD a úklid a údržba města

Diskuse veřejnosti:
– slabší komunikace mezi občany a MěÚ, vznik spolku ŽOK
– diskuse ohledně ŽT a.s.
– z diskuse vyplynuly i některé podněty pro Žatecký zpravodaj – více informací o připravovaných akcích jednáních