Nezařazeno

Říjen znamenal rozřešení velké politické hádanky letošního roku. Voliči projevili svoji vůli a česká levice rozhodně nemůže být spokojena. Na rozdíl od Katalánců sice mohli Češi volit v klidu a míru, ale výsledek ke klidnému spaní rozhodně nepovede. Levice (hlavně KSČM) musí nyní přijít s vlastní vizí budoucnosti českého státu. Česká republika se totiž nesmí stát dojnou krávou podnikatelských zájmů a musí fungovat pro všechny občany. Je třeba prezentovat konkretní kroky, které povedou naší zem progresivní cestou a zajistí našim občanům spravedlivý podíl na společenském bohatství. Přeji inspirativní čtení.

Kateřina Konečná

Více čtení zde

MDŽ Louny

Krátké video z MDŽ v Lounech, který se uskutečnil 10. března 2017 v restauraci Nový svět. si můžete pustit zde.
Hostem byla poslankyně PČR ing. Hana Aulická – Jírovcová.
Video nahrál Tomáš Ploc

Projev prezidenta Miloše Zemana ke kandidatuře

Pokud jste nestihli projev prezidenta Miloše Zemana ke kandidatuře na post prezidenta ve druhém volebním období, můžete si záznam videa pustit zde.

Oblast Žatec nezahálí


Komunisté z oblasti Žatec zahájili nový rok jak jinak než pracovně. Pracuje nám zde aktivně několik základních organizací, jejichž činnost je koordinována Oblastním výborem KSČM Žatec. Snažíme se připravit aktivity na celý rok a rádi bychom, kdyby mezi nás zavítali nejenom naši členové, ale aby si k nám našli cestu i občané, kteří stejně smýšlejí jako my a nejsou nikde organizováni. Během roku se konají aktivity jak politického rázu, tak i zaměřené na společenskou, kulturní a sportovní oblast. Všechny naše aktivity jsou volně přístupné pro kohokoliv, kdo má zájem. Jsou určeny nejenom pro starší, ale i pro mladší a nejmladší generaci.

Tento rok nás čekají volby do Parlamentu ČR.  Máme našeho kandidáta Petra Kubeše ze Žatce, kterému bychom rádi zajistili co nejširší podporu.  K tomu pochopitelně využijeme tradiční metody předvolební agitace, ale nebráníme se ani jinému způsobu propagace.  Dlouhodobě zajišťujeme obsazení  okrskových volebních komisí,  kam se nám hlásí nejenom naši členové, ale i nestraníci.  Obsazujeme nejenom město Žatec, ale i přilehlé obce Žatecka.  V měsíci březnu, přesněji 3. března již tradičně připravujeme v restauraci Václavka v Žatci oslavu  MDŽ, na kterou navážeme oslavou 1. máje v Žatci. Každoročně se tato oslava  koná v žatecké restauraci Chaloupka.  Tento rok bychom rádi spojili prvomájovou oslavu s oslavou Mezinárodního dětského dne. Pro letošní rok chceme vyzkoušet spojení těchto dvou akcí – oproti jiným letům, kdy oslava svátku dětí byla konána v červnu. V měsíci květnu se kromě prvomájové oslavy  již tradičně zúčastňujeme kladení věnců na městském hřbitově v Žatci u příležitosti osvobození naší vlasti a které je pod patronací MěÚ Žatec.  Akce krátká, ale velká svým významem. My bereme naši účast jako určitou morální povinnost či uctění památky všech, kteří se na osvobození podíleli, stejně tak to vidí ti občané, kteří se přicházejí poklonit, ale trochu nás mrzí nezájem mladší generace.

Další významnou květnovou akcí, která je dosti silně navštěvována je pietní akt v Terezíně první květnovou sobotu.   Před několika lety jsme se díky nápadu našich podbořanských kolegů rozhodli, že je škoda jet v poledne domů z Terezína a tak vždy po této oficiální části následuje  část kulturní.  Navštěvujeme různé památky Ústeckého kraje.  Byli jsme na zámcích v Libochovicích, v Roudnici nad Labem, na vodním hradě v Budyni nad Ohří a také přímo v nově rekonstruovaném terezínském pevnostním systému ve městě.   Letošní rok  – 6. května se bude opět konat jeden zajímavý výlet.  Zde musím naopak konstatovat potěšující tendenci a to, že s námi jezdí čím dál tím více našich členů, ale i nestraníků a také mladší generace. Od 6. července t.r. se koná tradiční dětský tábor v Opárně u Lovosic na Litoměřicku, pořádaný naším Okresním výborem. Je o něj vždy velký zájem a platí zde,  že „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

No a podzim je pro nás ve znamení již zmíněných parlamentních voleb. Pochopitelně během celého roku jsou pro nás i pro občany k dispozici naši zastupitelé zvolení za KSČM v Žatci.  Každý se může na ně obrátit s čímkoliv,  třeba s problémem, s žádostí nebo i jen pro informace o dění ve městě a okolí.

To je jen v krátkosti nastíněná naše činnost během letošního roku.  Jsme tu pro všechny, kdo mají zájem přijít na naše akce, zeptat se na cokoliv či za námi přijít s nějakým novým nápadem.  Pokud se chcete něco dozvědět,  stačí se podívat na www stránky OV KSČM Louny, kde najdete informace či kontakty nebo můžete navštěvovat i tyto stránky, které právě čtete.

 

 

Ivana Malířová, členka Oblastního výboru KSČM Žatec a Pléna OV KSČM Louny

 

 

Are you feeling anxious on how to cope with tough scholastic writing pieces? Researchpaperwriter.me provides you with the best options which will help you get very good marks.

Essay Writing Service

Researchpaperwriter.me is seen as an organization providing you with very best personalized paper composing help for numerous your actual education difficulties. The brand was successful along with individuals of numerous universities throughout the world. The pieces of writing are usually of great quality, original, handed promptly, and also at easily affordable pricing.

http://www.researchpaperwriter.me

Your Essay Writing Service

The crowd of expert internet writers at Researchpaperwriter.me really are Specialists and College diploma owners who offer customers essay support plus are completely ready to publish pretty much all examples of genuine and top-quality article. Listed below are the user reviews that will recommend everyone to decide to purchase paper on-line accompanied by Researchpaperwriter.me.

Assistance offered

Researchpaperwriter.me rewards many customers out of a range of scholastic groups by providing the superior range of writing services. The webpage has made the solutions observable in several groups. The expert assignment internet writers render you any specific basic or specialized articles. The clientele may easily order works online and in addition numerous some other assistance

There is a complete shortlist of the web based academic paper solutions everyone learn looking through Researchpaperwriter.me:

  • Writing for students – it provides all-purpose university composing, along with narrative, argumentative written content, admission essay, comparison and compare, etc. The freelancers can write term papers, annotations, reviews regarding story or cartoon.
  • Assignments: we can certainly generate surveys, a variety of content writing projects, case study, and coursework, and the like.
  • Editing service: enhancing and formatting.
  • PhD and MA writing: all kinds of paperwork, dissertation, research proposal.

As you see that Researchpaperwriter.me offers you much more just simply writing assignments, the details of the offerings are generally attained from the site.

Price ranges

The the prices on Researchpaperwriter.me chiefly can certainly depend on courses degree, project type, range of pages, creative style, and the due dates. You can actually discover tolerable price tags from pricing list as demonstrated in a tabular form focusing on several parameters on the website. Consumers can order works on the internet and immediately analyze the value they are paying over the purchasing. Consequently, the process is transparent and opened in front of the site visitors that Researchpaperwriter.me is not going to disappoint the site visitors although is definitely truthful with costing.

The rates of company’s products are actually quite cheaper when compared to all others services in the specific niche market. The price levels grow once the student’s university year is higher for example the person buying of the high-school level needs to settle precisely $11.45 together with the reduced urgency and along with the shortest time frame is required to settle $35. The consumer ordering at PhD level must shell out $44.90, while using the highest size and quickest payment date of barely several hrs.

  • 1. College or university level- from $14.83 to $ 36.89.
  • 2. Undergraduate level – from $17.10 to $39.
  • 3. Master’s levels – $22.88 to $40.98.

The consumers ought not to keep worrying about any specific concealed charges, as Researchpaperwriter.me won’t ever impose this. You’re going to be presented with No cost revisions within fourteen days quickly after completion of assignment; Completely free title page, bibliography, content material listing, and acknowledgment; and Cost-free guidance Twenty Four Hours. The purchasers are 100% sure to end up with a content of a top quality combined with minimal cost price ranges.

Savings and extra offers

The potential clients are certain to get seasonal outstanding cost savings all year long with Researchpaperwriter.me. For everybody who is a frequent end user of our agency, then you certainly receive various financial savings according to the quantity of the article pages you order. You may get discounted prices starting from 5Per cent to tenPct and in some cases 15 or morePer cent on such basis as demanded quantity of custom pages. Hence, should you invest in alot more paper pages, you’ll receive greater price reduction. Furthermore, as soon as you recommend a new customer to Researchpaperwriter.me, you will be able take delight in wonderful cut price programs.

Support service and online site functionality

Researchpaperwriter.me is user-friendly and uncomplicated and comfortable site to permit you to receive academic paper on-line. This custom articles agency gives fantastic customer support, personal research papers and trustworthy products. You can look at the Researchpaperwriter.me scores and comments to ensure the perfect judgement. Readily available Around The Clock and 365 days a year on absolutely free phone calls and online message chats to permit it to be much faster and less difficult for customers to receive responses to all the concerns related to making educative paperwork. They will for no reason keep any electronic mail without attention or unresolved.

Essay writer service

Our writers available at Researchpaperwriter.me are skilled, trustworthy and they have special skills to give buyers quick, hundred% primary, and professional article homework.

The verdict

So that you can gain more trust in purchasing writing pieces on line from Researchpaperwriter.me check the review articles, consumer reviews and visit a world-wide-web site to discover multiple features.

With the varies going on in international financial state, it’s apparent to buy many university students respond to the matter and strive to grown to be their own individual management. At this moment, there exists smaller probability of you acquiring a job opportunity just after you depart your college or university; because of this, universites and colleges are attempting to arrange their pupils due to this modification.

It is always for the most part a result of these matters that there are actually one self in times precisely where you can be required to write essay papers or be able to write an essay about leaders. If you feel it’s challenging, below are a few ideas to help you get rolling.

  1. You will see it simpler to create a authority essay in case you begin with talking about what leader is. You can accomplish it uniquely, but a frontrunner will almost always be a director, a route builder coupled with a visionary. For this reason, the start of your essay must share your thinking and concepts about being frontrunner.
  2. After you have outlined and clarified your point of view, the next thing you must do is produce an summarize to describe the task associated with a audience. You can assist some other position below taking into consideration the tasks of the chief. For example, a leader is the individual that motivates and drives some to figure tough. On the other hand, a leader is definitely a individual that pieces an example for other people and needs tad administration from many others.
  3. Upon getting came up with starting out, it is advisable to now give consideration to chatting about the attributes that you simply try to think a leader really should have. For illustration, you may buy research paper online and point out that a good head can be straightforward, run, positive and qualified.

Once you have referred to these issues, a subsequent area of your essay needs to manage an authentic attitude – a leader in the real world. For instance, you should mention Steven Employment opportunities since he matches the bill remarkably – at least, he held all factors you suspect a frontrunner must have. He was dependable, a decided visionary and above all he was obviously a personal-basic. It’s merely because of his determination, willpower and romance that Apple company has be of the very well-liked manufacturers worldwide.

You must try to remember all these instructions and guidelines when you are writing articles control essays. But do take into account you cannot afford to give your personal view without ever support them up utilizing trustworthy companies particularly novels, journal information articles, and reputable periodicals. So, make sure you modify your essay but in addition here and enterprise to give it some trustworthiness implementing best methods.