Informace OV KSČM Louny

Přeji Všem krásný a úspěšný nový rok, ať se všem daří uskutečňovat své představy a potkáte co nejvíce lidí, kteří vám vykouzlí úsměv a je na ně spolehnutí. Naší zemi bych ráda přála stabilitu a nalezení nového směřování české politiky, která bude řešit, že každý desátý člověk v naší zemi žije pod hranicí chudoby, že nad statisíci lidmi visí strach z exekuce, a musíme se skládat na obědy pro děti nebo léčbu nemocných. V prosinci na nás vyskočila kebabová aféra, připravuje se další smlouva o volném obchodu a ANO bude líp!

Kateřina Konečná
více novinek zde

Vždy před koncem roku mám dojem, že se před vánočním klidem vše snaží preventivně zbláznit, aby pak byly Vánoce ještě poklidnější a příjemnější. I díky postoji České republiky se tak bude moci v EU nadále používat potencionálně karcinogenní glyfosát. Šířily se fámy o tom, že byly opět schváleny kvóty na přerozdělování uprchlíků. Unikly další materiály z daňových rájů, které znovu ukazují na to, kterak mocní a bohatí arogantně opovrhují placením jejich spravedlivého dílu do společnosti. Nic naplat, ale proti bláznovství se bude muset bojovat i v roce 2018. Přeji vám krásné svátky a jen to nejlepší do nového roku.

Vaše Kateřina Konečná

více informací naleznete jako vždycky ZDE

 

Nejdůležitější projednané a schválené body:

– forenzní audit v ŽT a.s. – k tomuto bodu byla velice rozsáhlá diskuse – z jedné strany kritická a odmítající závěry zprávy a z druhé strany akceptující závěry auditu
– byl jmenován člen dozorčí rady Nemocnice Žatec MUDr. Lochovský
– projednání programu regenerace historického jádra města
– projednány zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru
– prodeje pozemků, rozpočtové změny (likvidace komunál. odpadu, dodatečné zateplení DPS a PS), žádost o účelové neinvestiční dotace (MŠ a ZŠ)
– odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů v návaznosti na nově schválenou legislativu

Diskuse veřejnosti:
Diskuse veřejnosti se převážně týkala výsledků forenzního auditu ŽT a.s.

Malířová Ivana, zastupitelka Žatce

Nejdůležitější projednané a schválené body:
– Zprávy o činnosti ŽT a.s., Nemocnice Žatec a Technické správy města
a spolkové centrum – regionální centrum robotiky v objektu kláštera kapucínů – souhlas s žádostí o dotaci
– registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozšíření sítě odpadů ve městě + sběrný dvůr
– rozpočtové změny MHD a úklid a údržba města

Diskuse veřejnosti:
– slabší komunikace mezi občany a MěÚ, vznik spolku ŽOK
– diskuse ohledně ŽT a.s.
– z diskuse vyplynuly i některé podněty pro Žatecký zpravodaj – více informací o připravovaných akcích jednáních

Důrazně odmítám názory zastupitelů, p. Hladkého a p. Štrosse a distancuji se od vyjádření RSDr. Pipala na posledním zasedání Zastupitelstva města Žatce, kteří hovořili o nutnosti prodeje či pronájmu naší žatecké nemocnice. Zastupitel Pipal není žádným stranickým funkcionářem a proto nemůže vyjadřovat názory za KSČM v Žatci. Názor jím přednesený, je pouze jeho názorem, nikoliv názorem klubu zastupitelů za KSČM. Ostatní zastupitelé zvoleni za KSČM dodržují volební program, ve kterém bylo voličům přislíbeno, že se vynasnažíme udělat vše pro zachování nemocnice v majetku města. Nemocnice v Žatci je i přes řadu problémů stabilizovaná, hospodaří v kladných číslech a její vedení se snaží hledat řešení situace, zejména v oblasti personální. KSČM se plně staví za zachování nemocnice v majetku města Žatce. Práce vedení nemocnice, veškerého personálu, správní i dozorčí rady je zárukou zachování jediné nemocnice v okrese Louny poskytující akutní péči. Pokud by došlo k prodeji či pronájmu nemocnice, ztratilo by město Žatec jakýkoliv vliv na její chod a v budoucnu by jistě došlo k omezení jejího provozu, viz. Louny, Podbořany. Pronájem nebo prodej, byť jen podílu ,by byl prvním krokem k nežádoucí privatizaci.

Bc. Petr Kubeš,
zastupitel, předseda oblastního výboru KSČM v Žatci.