Dětský tábor

RS Jordán Opárno (okres Litoměřice)

  • —————————————————————————–

Pořádá komise pro mládež OV KSČM v Lounech

TERMÍN : 4.7. – 13. 7. 2019

MÍSTO : RS Jordán Opárno
– 6 km za Lovosicemi v Opárenském údolí v hezké přírodě Českého středohoří (moderně vybavený areál se sportovišti a vlastními bazénky, klubovnami a soc. zařízením ve zděné budově)

CENA : 2.900,- Kč

STRAVOVÁNÍ : 6 x denně v jídelně rekreačního střediska

UBYTOVÁNÍ : ve 4 – 6 lůžkových chatách

DOPRAVA : autobusy ze Žatce, Postoloprt a Loun
PROGRAM : MOTTO : ,, S čerty nejsou žerty “
maškarní karneval – čertovsko – čarodějnický rej,
výlet do Muzea čertů a Pekelných sklepů v Úštěku
celotáborová hra -,, Za pokladem zříceniny hradu Opárno“
vycházky do okolí, táborová pouť, maškarní karneval,
diskotéky, fotbal, vybíjená, koupání a další zábavné aktivity

Tábor je pořádán pro děti po absolvování 1.třídy ZŠ do 14 let

Vzhledem k zájmu o tábor je třeba přihlásit děti co nejdříve

Bližší informace a přihlášky na adrese
Alena Mádlová
– tel. 415 652 701, 725 646 043
OV KSČM
Jeronýmova 742
440 01 Louny

Jindřich Dlouhý
hlavní vedoucí tábora
– tel. 736 771 535
Žatec