Archiv 2013

mikulasska-1-12-2013-002

1.prosince pořádal OV KSČM společně restaurací ,, Nový Svět ,, poprvé mikulášskou a podle velké účasti se zdařila.
Poděkování patří studentkám, které se zhostily svých rolí v podobě čerta, Mikuláše a anděla na výbornou.
Každé dítě dostalo zvířátko vytvořené z balónku na jeho přání.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, aby děti byli spokojené.
Těšíme se na další akce v roce 2014.

Alena Mádlová
tajemnice OV KSČM Louny

 

ZO KSČM Lubenec

vás srdečně zve na vatru u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa.
Vatra se rozhoří za Velkým lučeneckým rybníkem v 18.00 hod. dne 5. 7. 2013.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Občerstvení a hudba zajištěna.

V neděli 26.května jsme pořádali společně s restaurací ,, NOVÝ SVĚT ,, MDD kterého se zúčastnilo kolem 80 dětí. Po získání 9 razítek ze soutěží a zručnosti dostali za odměnu balíček drobných dárků a sladkostí. Dalším programem bylo vystoupení kouzelníka , který zapojil děti do kouzelnictví.

Krásnou tečkou bylo vystoupení dětí, většinou děvčat z Tanečního klubu Luna a Zumba Louny.
Fotografie najdete v galerii na našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o to, aby si děti zasoutěžili a dobře se bavili.

Pietní shromáždění na Národním hřbitově v Terezíně

4.5.2013 jsme se zúčastnili pietního aktu v Terezíně , kde zástupci okresů , Ústeckého kraje a ostatních složek, včetně zástupců diplomatických misí položily věnce a ženy v bílých halenkách květiny na hroby zavražděných obětí.Další zastavení a uctění památky na popravišti těm, kteří položili své životy v předvečer konce války.
Po ukončení polovina účastníků měla možnost navštívit znovu otevřené katakomby v Terezíně a druhá část účastníků odjela na prohlídku města Litoměřic.
Všem účastníkům děkujeme za účast a těšíme se za rok na další setkání.

Alena Mádlová

26.května pořádáme 1.MDD ve spolupráci  s  Restaurací ,, NOVÝ SVĚT ,, v Lounech –  od 10 .00  do 14.00 h. Pro děti je  připravena spousta soutěží a atrakcí ,taneční vystoupení+ překvapení. Těšíme se na vaší účast

Alena Mádlová

8.března jsme oslavili MDŽ v restauraci ,, NOVÝ SVĚT ,,

dle hojné účasti si dovolím říct, že se tato akce líbí z předešlých let.K poslechu a tanci nám hrála kapela ,, PRIMA FLÁM ,, .Po úvodních písní popřál a poděkoval všem ženám k svátku s.Rybák předseda OV KSČM Louny.
Těšíme se opět na další setkání.
Alena Mádlová

14. ROČNÍK    LETNÍHO   DĚTSKÉHO   TÁBORA

Soubory ke stažení: závazná přihláška PDF závazná přihláška DOC

RS SOSEŇ U JESENICE, http://letni-detsky-tabor.wz.cz/

Pořádá komise pro mládež OV KSČM v Lounech    


TERMÍN 13.7. – 21.7. 2013
MÍSTO Rekreační středisko SOSEŇ u JESENICE
CENA 2.500,- Kč
STRAVOVÁNÍ 6 x denně v jídelně rekreačního střediska
UBYTOVÁNÍ nejmenší děti ve 4 lůžkových, nově vybavených pokojíchv přízemí budovy, ostatní ve čtyřlůžkových  chatkách
DOPRAVA autobusy ze Žatce , Loun a Postoloprt
PROGRAM celotáborová hra, vycházky do lesa a okolí, sportovní táborová olympiáda, soutěže v turist. dovednostech, střelba ze vzduchovky, táborová pouť, kopaná, vybíjená, koupání, jízda na ponících, výlet na hrad Křivoklát a do Rakovníka

( www:rekreace-sosen.unas.cz )

 

Vzhledem  k  omezené  kapacitě  tábora  je  třeba  přihlásit  děti  co  nejdříve

 

Bližší informace a přihlášky na adresách

 

Alena Mádlová                                 Jindřich Dlouhý

OV KSČM                                        fi .REKL s.r.o.

Jeronýmova 742                               Osvoboditelů 870

440 01 Louny                                   438 01 Žatec

tel.č. 415652701                               tel.č. 415710439

                            725646043

 

 

     Tábor je pořádán pro děti po absolvování 1.třídy ZŠ do – 14 let

 

 

Naše stránky      :       http://letni-detsky-tabor.wz.cz