Tomáš Ploc

Člen KSČM, Předseda 1. ZO KSČM Louny,

Nejdůležitější projednané a schválené body:

– forenzní audit v ŽT a.s. – k tomuto bodu byla velice rozsáhlá diskuse – z jedné strany kritická a odmítající závěry zprávy a z druhé strany akceptující závěry auditu
– byl jmenován člen dozorčí rady Nemocnice Žatec MUDr. Lochovský
– projednání programu regenerace historického jádra města
– projednány zápisy z jednání finančního a kontrolního výboru
– prodeje pozemků, rozpočtové změny (likvidace komunál. odpadu, dodatečné zateplení DPS a PS), žádost o účelové neinvestiční dotace (MŠ a ZŠ)
– odměny za výkon funkce neuvolněných zastupitelů v návaznosti na nově schválenou legislativu

Diskuse veřejnosti:
Diskuse veřejnosti se převážně týkala výsledků forenzního auditu ŽT a.s.

Malířová Ivana, zastupitelka Žatce

Nejdůležitější projednané a schválené body:
– Zprávy o činnosti ŽT a.s., Nemocnice Žatec a Technické správy města
a spolkové centrum – regionální centrum robotiky v objektu kláštera kapucínů – souhlas s žádostí o dotaci
– registrace a rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozšíření sítě odpadů ve městě + sběrný dvůr
– rozpočtové změny MHD a úklid a údržba města

Diskuse veřejnosti:
– slabší komunikace mezi občany a MěÚ, vznik spolku ŽOK
– diskuse ohledně ŽT a.s.
– z diskuse vyplynuly i některé podněty pro Žatecký zpravodaj – více informací o připravovaných akcích jednáních

Důrazně odmítám názory zastupitelů, p. Hladkého a p. Štrosse a distancuji se od vyjádření RSDr. Pipala na posledním zasedání Zastupitelstva města Žatce, kteří hovořili o nutnosti prodeje či pronájmu naší žatecké nemocnice. Zastupitel Pipal není žádným stranickým funkcionářem a proto nemůže vyjadřovat názory za KSČM v Žatci. Názor jím přednesený, je pouze jeho názorem, nikoliv názorem klubu zastupitelů za KSČM. Ostatní zastupitelé zvoleni za KSČM dodržují volební program, ve kterém bylo voličům přislíbeno, že se vynasnažíme udělat vše pro zachování nemocnice v majetku města. Nemocnice v Žatci je i přes řadu problémů stabilizovaná, hospodaří v kladných číslech a její vedení se snaží hledat řešení situace, zejména v oblasti personální. KSČM se plně staví za zachování nemocnice v majetku města Žatce. Práce vedení nemocnice, veškerého personálu, správní i dozorčí rady je zárukou zachování jediné nemocnice v okrese Louny poskytující akutní péči. Pokud by došlo k prodeji či pronájmu nemocnice, ztratilo by město Žatec jakýkoliv vliv na její chod a v budoucnu by jistě došlo k omezení jejího provozu, viz. Louny, Podbořany. Pronájem nebo prodej, byť jen podílu ,by byl prvním krokem k nežádoucí privatizaci.

Bc. Petr Kubeš,
zastupitel, předseda oblastního výboru KSČM v Žatci.

…který budete potkávat na plakátovacích plochách měst obcí v lounském okresu Ústeckého kraje

Rozhovor s Bc. Petrem Kubešem, kandidátem č. 3 do Poslanecké sněmovny v Ústeckém kraji za okres Louny

 

pozn. pro lepší čitelnost článku si jej stáhněte do vašeho počítače nebo klepněte na obrázek a následně levým tlačítkem myši pro zvětšení. Děkujeme.

MDŽ Louny

Krátké video z MDŽ v Lounech, který se uskutečnil 10. března 2017 v restauraci Nový svět. si můžete pustit zde.
Hostem byla poslankyně PČR ing. Hana Aulická – Jírovcová.
Video nahrál Tomáš Ploc