Alena Mádlová

Již několik let se zúčastňuji pietního aktu v Terezíně, který se koná každoročně začátkem měsíce května k uctění památky vězněných a zavražděných v tomto koncentračním táboře. Delší dobu mám v mysli určitý námět, který jsem se rozhodla nyní realizovat tímto příspěvkem. Blíží se opět květen a u nás v okrese opětovně přemýšlíme, kam na výlet. Již před několika lety jsme se rozhodli, že návštěvu tohoto pietního aktu spojíme ještě s něčím dalším. Pietní akt je tradiční záležitostí a tak jsme se dohodli, že jet v poledne domů je vlastně škoda. A tak již několik let po setkání s našimi vrcholnými představiteli a dalšími významnými hosty, kteří se přišli poklonit památce těch, kteří položili své životy za naši lepší budoucnost, máme vždy naplánovánu ještě odpolední cestu za nějakou pamětihodností našeho kraje. Jsem ráda, že nás jezdí hodně, autobus vypravený OV KSČM Louny je plný a mnohdy někteří musejí čekat v pořadí, zda se na ně dostane volné místo. Mám ráda historii a tak jsem jen uvítala, že každým rokem mohu navštívit společně s dalšími, kteří jsou obdobného myšlení jako já, významnou památku v Ústeckém kraji. No a o to se chci s Vámi podělit.

Nebudu zacházet daleko do historie těchto výletů, připomenu jen ty od r. 2014 a podělím se s Vámi i o fotografie z těchto návštěv. V r. 2014 jsme navštívili vodní hrad Budyně nad Ohří. Přestože je tento hrad blízko našeho okresu, pro mnohé to byla památka neznámá. Hrad měl několik zajímavostí: alchymistickou dílnu s možným zlatým pokladem, který se snad někde skrývá, vycpaného krokodýla, kterého si živého dovezl jeden z majitelů hradu v minulosti a kterému se říká „budyńský drak“ a také každého návštěvníka uvítá při vstupu do hradu vysoko v arkýři umístěná socha Kvasničky, strážce budyňského zlatého pokladu. Navíc byl hrad ve středu města v krásném upraveném prostředí a nemuseli jsme tak na hrad stoupat třeba po nějaké příkré cestě. Hrad je totiž v současné době přetvořen do podoby renesančního zámku.

V následujícím roce 2015 jsme přejeli pouze o několik set metrů dále, do města Terezín s jeho pevnostními stavbami, které byly do této doby rekonstruovány. Přestože jsem si myslela, že tato exkurze bude nezajímavá a že bude spíše určena pro pánské návštěvníky, kteří si rádi hrají na vojáčky, mýlila jsem se. Pevnost Terezín je jedna z mála dochovaných pevností takovéto velikosti, která byla v době panování Josefa II. (18. st.) plně samostatným a soběstačným vojenským systémem. Přestože se objekty postupně rekonstruují, viděli jsme již několik upravených expozic: Retranchement 5, Kavalír II, opevnění vč. bastionů a také ojedinělou vojenskou jízdárnu, která je v současné době opět využívána a bylo zde se na co dívat. Tedy až na ty koně, ti zrovna na jízdárně nebyli, ale viděli jsme je mimo tento objekt venku. Velice se nám všem také líbila kostýmová ukázka práce malé vojenské jednotky z doby Josefa II. No a takovou zajímavostí bylo to, že jsme si s průvodcem mohli vyjít až na „střechy“ této části pevnosti a z krátké vzdálenosti jsme pozorovali i místní raritu – lamy, které zde slouží jako přírodní sekačka trávy a také jako hlídači. Což bylo vidět, protože lamí samec z nás nespustil oči a neustále si hlídal svůj rajón, abychom mu tam nevstoupili.

V loňském roce 2016 jsme si naplánovali výlet na zámek v Roudnici nad Labem. Moc jsme se těšili, zámek měl pověst výstavné památky. Bohužel jaké bylo naše zklamání na místě, když jsme při exkurzi neviděli prakticky nic. Přestože byl zámek již přes patnáct let v majetku rodu Lobkowiczů, nebylo to znát. Jak jsme se dozvěděli, v rodině panují majetkové spory a velká část depozitáře je tak přestěhována jinam a zatím není zájem cokoliv měnit. Takže jsme si prohlédli alespoň něco málo z expozic a nahlédli jsme do sklepení původního hradu, kde byly uskladněny rekvizity dlouhodobě natáčeného zahraničního historického seriálu. Přestože se o této exkurzi nedalo říci, že byla zdařilá, ani nám to moc nevadilo. V den naší návštěvy bylo opravdu teplé, skoro letní počasí a tak jsme si hezky mohli prohlédnout město Roudnici a každý se dle svých potřeb rozeběhl na oběd do té či oné restaurace. Nakonec jsme byli všichni spokojeni a odjížděli jsme domů s tím, že se těšíme již na další rok, kdy snad budeme mít větší štěstí při výběru pamětihodnosti. Já doufám, že letos štěstí budeme mít, protože námětů máme několik a budeme se snažit vybrat ten nejlepší.

 

Ivana Malířová, členka Pléna OV KSČM Louny

Charge reports that includes the County location are professionally compiled by the Northwest Georgia Offense Examiner. These accounts are for local help writing definition essay information purposes. how to stay protected from ddos PCSO View all 7 photos PCSO Given below will be the Polk County charge survey for Wednesday January 21, 2015. The statement includes essay writer a total list of arrests, info regarding prior arrests, bonding data and available offender pictures. All info is acquired from your County Sheriff’s Workplace, until specified otherwise. Celý příspěvek

In this information i will tell the very best, cheapest and fastest approach to you. Secret is famous to be being an easy to medium-level expertise to accomplish 99 in. Secret is famous to be as one of the most easy capabilities to perfect on Runescape. The reason behind which it is believed to be among the simplest is the fact that it only takes a short period of time to reach 99 when in comparison to several of the ability that is harder -capes to have for example structure. To acquire 99 Wonder from degree 1 it takes around 5-7days enjoying time (determined by what means you use),when compared to different abilities this really is a breeze and i propose opting for this expertise-cape should you not currently possess it. Celý příspěvek

Julius Caesar Mark Antony Article Research Report Julius Caesar – Research-Paper, Mark Article Antony has been described as a selfseeking politician of no scruples.can you acknowledge? Assist your response with near mention of the the writing. Antony appears to not be disloyal to Caesar, but his commitment covers his actual fraudulent character. Antony utilizes Caesars demise to his gain. Antony capitalises about the possibility it provides and progresses to get to be the winner and leader of Rome. Celý příspěvek

Dne 25. května 2014 pořádáme MDD v restauraci „Nový Svět“ od 10:00
Přijďte si s dětmi zasoutěžit za malou odměnu.

detskyden2014

Okresní konference Komunistické strany Čech a Moravy se v Žatci sešla v sobotu 7. prosince za stoprocentní účasti 43 delegátů zastupujících 490 členů z 39 základních organizací. Kromě hodnocení práce za uplynulé 2 leté období bylo předmětem jednání i zaměření činnosti na další období.

Ve své činnosti chce KSČM v okrese navázat především na pozitivní zkušenosti, mezi něž bezpochyby patří vítězství v mimořádných volbách do Poslanecké sněmovny. Jde o volby do Evropského parlamentu, o volby do Senátu a volby do zastupitelstev měst a obcí. Mezi hosty konference byl i stávající poslanec EP Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., který je krajskou organizací KSČM navržen k opětovné kandidatuře. Okresní konference využila své jednání i k návrhu na opětovnou kandidaturu i PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc. Ve volbách do zastupitelstev měst a obcí chce strana zvýšit počet členů zastupitelstev podáním kandidátních listin ve více obcích, než tomu bylo v roce 2010.

Pro volby do Senátu je společnou kandidátkou KSČM okresu Louny a Rakovník MUDr. Eva Kašová, 61 letá lékařka z Rakovníka, kde provozuje soukromou interní ambulanci.

Do čela 24 členného OV KSČM byl opět zvolen Stanislav Rybák, který bude společně s Milanem Pipalem zastupovat okresní organizaci i v Krajském výboru KSČM. Milan Pipal bude okresní organizaci zastupovat i v ÚV KSČM. Předsedou Okresní revizní komise KSČM byl zvolen Václav Beneš z Loun, předsedou Okresní rozhodčí komise je Jan Pech ze Žatce. V plénu okresního výboru i v revizní komisi budou nově pracovat i velmi mladí členové strany.

Stanislav Rybák
předseda OV KSČM Louny

mikulasska-1-12-2013-002

1.prosince pořádal OV KSČM společně restaurací ,, Nový Svět ,, poprvé mikulášskou a podle velké účasti se zdařila.
Poděkování patří studentkám, které se zhostily svých rolí v podobě čerta, Mikuláše a anděla na výbornou.
Každé dítě dostalo zvířátko vytvořené z balónku na jeho přání.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na tom, aby děti byli spokojené.
Těšíme se na další akce v roce 2014.

Alena Mádlová
tajemnice OV KSČM Louny

 

Zveme všechny občany v našem kraji k volbám, které se uskuteční
25. a 26.10.2013
Přijďte a dejte svůj preferenční hlas : kandidátovi JUDr. Karlu Krčmárikovi ,
který má na kandidátce č. 3

ZO KSČM Lubenec

vás srdečně zve na vatru u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa.
Vatra se rozhoří za Velkým lučeneckým rybníkem v 18.00 hod. dne 5. 7. 2013.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Občerstvení a hudba zajištěna.

V neděli 26.května jsme pořádali společně s restaurací ,, NOVÝ SVĚT ,, MDD kterého se zúčastnilo kolem 80 dětí. Po získání 9 razítek ze soutěží a zručnosti dostali za odměnu balíček drobných dárků a sladkostí. Dalším programem bylo vystoupení kouzelníka , který zapojil děti do kouzelnictví.

Krásnou tečkou bylo vystoupení dětí, většinou děvčat z Tanečního klubu Luna a Zumba Louny.
Fotografie najdete v galerii na našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří se zasloužili o to, aby si děti zasoutěžili a dobře se bavili.